Techland®

PolskiPolskiEnglishEnglish

Polityka Niezamawianych Przedłożeń

Zarówno firma Techland jak i żaden z przedstawicieli oraz pracowników firmy nie akceptuje ani nie rozpatruje niezamawianych przedłożeń, włączając lecz nie ograniczając do, przedkładanych pomysłów na grę, produkt, technologię, proces, plany marketingowe lub produkcyjne, nowe nazwy produktów lub użycie produktów i usług znajdujących się już w obiegu (dalej „Przedłożenia”). Namawiamy do powstrzymania się przed wysyłaniem jakichkolwiek niezamawianych pomysłów, kreatywnych prac, prac koncepcyjnych, grafik lub wszelkiego innego rodzaju prac w jakiejkolwiek formie czy formacie. Jeżeli zignorują Państwo naszą prośbę, to bez względu na zastrzeżenia, które mogą znaleźć się w treści listu wszystkie Przedłożenia będą podlegały poniższym warunkom:

Warunki Przedłożenia

Zgadzają się Państwo, że: (1) Przedłożenia włączając całą ich zawartość automatycznie stają się własnością firmy Techland w zakresie dopuszczanym przez prawo, bez jakiejkolwiek formy zadośćuczynienia i/lub wynagrodzenia dla Państwa; (2) firma Techland ma prawo do ponownego dystrybuowania i/lub użycia Państwa Przedłożeń, włączając ich zawartość, w jakikolwiek sposób i dla jakichkolwiek celów; (3) firma Techland nie ma obowiązku rozpatrzenia Państwa Przedłożenia lub wysłania odpowiedzi na Państwa list; oraz (4) firma Techland nie jest w żaden sposób zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do Państwa Przedłożenia.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Potrzebne są one do celów statystycznych oraz aby dostosować stronę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.X